AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
124145 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.

 Lista aktualnych ogłoszeń AKM
   

2018-10-16   Plan postoju zima 2018
     

Poniżej znajdują się plany postojowe jachtów:

  1. Beton - plan postoju jesien 2018-1
  2. Trawa piersza połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2018-2
  3. Trawa druga połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2018-3
informację dodał: Administrator

2018-10-10   Opłaty portowe
     

Zarząd Klubu przypomina właścicielom/armatorom jachtów i motorówek satcjonujących na przystani klubowej o koniecznosci uregulowania zaległych opłat portowych do 20 października. Nieuregulowanie opłat skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i brakiem zgody na postój jednostki na lądzie w okresie zimowym. Jednoczesnie pzrypominamy, że do czasu podpisania umowy postój jednostki na przystani traktowany jest jako postój gościnny. Każdorazowy bezumowny postój jednostki na wodzie lub na przyczepie na lądzie musi być zgłaszany do bosmana Klubu. Salda poszczególnych jednostek są dostępne u Księgowej Klubu, a od przyszłego tygodnia również u bosmana przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2018-10-01   Rezygnacja kol. Cezarego Szymanka z aktywnej działalności w Klubie.
     

Gdańsk 25.09.2018

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o rezygnacji kol. Cezarego Szymanka z aktywnej działalności w Klubie.

Od kilkudziesięciu lat kol. Szymanek był aktywnym działaczem Akademickiego Klubu Morskiego. Początkowo, w okresie studiów na Politechnice Gdańskiej, działał w pionie technicznym Klubu, czego ukoronowaniem był pomysł, nadzór i budowa w warsztacie klubowym jachtu „Mieszko”. Budowa została zakończona w roku 1966.

Po okresie bardzo zróżnicowanej działalności zawodowej (pływanie we flocie na stanowisku pierwszego mechanika, praca w instytucjach klasyfikacyjnych (w tym w IMO), prowadzenie zaplecza technicznego stacji pilotów w Gdańsku) przyszła kolej na aktywność klubową.

Kol. Szymanek był wieloletnim szefem Komisji Rewizyjnej Klubu, skutecznie kontrolując działalność finansową i merytoryczną Klubu oraz tropiąc nieprawidłowości, jakie mogły i wydarzyły się w ostatnich latach w Klubie.

Za lata twórczej pracy na rzecz Klubu składamy w imieniu członków Klubu serdeczne podziękowania.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszym życiu i mamy nadzieje na merytoryczne wsparcie gdy zajdzie taka potrzeba.

 

Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna

informację dodał: Administrator

2018-09-10   Statut
     

W dniu 29 sierpnia KRS zatwierdził nowy Statut Klubu. Zmieniony Statut obowiązuje od 29 sierpnia 2018 roku. Tekst Statutu będzie opublikowany na naszej stronie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2018-09-05   Wystawianie jachtów
     

Zarząd Klubu informuje, że wystawiania jachtów na sezon zimowy odbywać sie będzie w dniach 20 i 21 października oraz dodatkowo 27 październik. W pierwszym dniu jachty stojace na płycie. Plan postoju zimowego zostanie podany w terminie pó.źniejszym. Prosimy o informację kto zaramtorów stacjonujacych na terenie zielonym reflektuje na wystawianie w terminie 27 października. Informacje prosimy składać do Bosmana przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl