AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
205252 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista pięciu ostatnio opublikowanych ogłoszeń AKM
   

2020-06-02   Otwarcie sezonu
     

Zarząd Klubu zaprasza Członków Klubu, Rezydentów i Sympatyków Klubu na otwarcie sezonu nawigacyjnego 2020 w dniu 14 czerwca o godz. 16.00. W godzinach przed południowych odbędą się doroczne regaty otwarcia sezonu. Szczególy dotyczące regat podamy na stronie klubowej w tygodniu poprzedzającym otwarcie sezonu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-05-17   Zdjęcia z wodowania już w galerii.
     

Zapraszamy do naszej galerii.

informację dodał: Administrator

2020-05-14   Plan postoju lato 2020
     
 1. Pomosty A,B,C
 2. Beton + początek trawy.
 3. Trawa do jeziorka.
 4. Pomosty D i E.
informację dodał: Administrator

2020-05-12   Organizacja wodowania w dniach 16 i 17 maja 2020
     
 • Wodowanie koordynuje kol. Kazimierz Koterwa zgodnie z planem.

 • Pod dźwigowym jest Bosman Klubu.

 • Pasy do wodowania obsługuje zespół 4 osób wraz armatorem jachtu. Zespoły są uzgadniane w porozumieniu z Bosmanem Klubu.

 • Koledzy obsługujący pasy ubrani są w żółte kamizelki sygnałowe.

 • W polu pracy dźwigu znajdują się tylko osoby oznaczone kamizelkami i armator jachtu. Pozostałe osoby proszone są o przebywanie w obrębie swoich jednostek.

 • Po zwodowaniu armator odprowadza jacht na miejsce postoju, zgodne z „Planem cumowania 2020” i pozostaje na jachcie lub opuszcza przystań.

 • Armatorzy z obszaru Trójmiasta proszeni są o przybywanie na teren przystani zgodnie z harmonogramem godzinnym wodowania - obowiązuje zasad – maksimum 2 osoby na jacht.

 • Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko na jachcie po jego zwodowaniu.

 • Armatorzy planowani do wodowania w niedzielę 17 maja proszeni są o nie przebywanie na przystani w dniu 16 maja.

 • Samochody w dniu 16 maja parkują na oznaczonych taśmami terenach zielonych przy bramie Klubu i częściowo w pobliżu pochylni, w taki sposób aby nie utrudniać manewrowanie dźwigiem. W przypadku braku miejsca prosimy parkować na ulicy Stogi lub na terenie COSA AZS.

 • W czasie przebywania na terenie przystani wszystkich obowiązują maseczki lub przyłbice oraz rękawice ochronne ( pamiętajmy, że maseczki mają chronić nie nas ale Kolegów).

 • Opłaty za dźwig przyjmuje pani Ewa w biurze Klubu. Można przedpłacać u bosmana Klubu.

informację dodał: Administrator

2020-05-10   Kondolencje
     

Naszemu Koledze Klubowemu Wieśkowi Jasińskiemu składamy kondolencje z powodu śmierci żony.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-05-04   Plan wodowania 2020
     

Poniżej lista dokumentów z planem wodowania:

 1. Harmonogram wodowania.
 2. Rostawienia dzwigu 1 i 2.
 3. Rostawienia dzwigu 3 i 4.
 4. Rostawienia dzwigu 5.
 5. Rostawienia dzwigu 6.
 6. Rostawienia dzwigu 7.
informację dodał: Administrator

2020-05-02   Ograniczenie ilości osób
     

Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i ograniczenie ilości osob wizytujących przystań do niezbędnego minimum (zwłaszcza nie przyprowadzanie całych rodzin z dziećmi) - w trakcie wspólnych działań (wodowanie) obowiązuje zasad jedna osoba na jacht. Prosimy pamietać, że jeżeli wystapiłoby zakażenie na terenie klubu to wszyscy przebywajacy w tym czasie / dniu na przystani będą poddani kwarantannie. Liczymy na zrozumienie i zdyscyplinowanie armatorów.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-05-01   Plany
     

"Plan wodowania" i "Plan postoju na wodzie 2020" będą opublikowane po 4 maja 2020. Bedą rownież wywieszone na tablicy ogłoszeń przy bosmanacie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-05-01   Regulamin Wodowania
     

REGULAMIN WODOWANIA AKM – 2020

 • Regulamin oparty jest zasadach działania w okresie pandemii określonych w Rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Kolejność wodowania określa „Plan wodowania 2020” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Plan wodowania określa przybliżoną godzinę i jachty, które będą wodowane w tym czasie.
 • W określonym dniu/godzinie wodowania w obrębie pracy dźwigu mogą przebywać jedynie armatorzy, których jachty będą wodowane. Przewiduje się czas wodowania jednego jachtu od 15 do 20 minut. Maksymalna ilość osób współpracujących to 6 osób. Armatorzy współdziałają przy operacjach dźwigowych.
 • Na każdym z tych jachtów może przebywać tylko jedna osoba. Zaleca się aby armatorzy przybywali na przystań w określonych godzinach jak również nie przyjeżdżali armatorzy, którzy nie będą wodowani w określonym dniu.
 • Po zwodowaniu i odprowadzeniu jachtu na miejsce, określone  w „Planie postoju 2020”, armator może pozostać na jachcie, aż do momentu zakończenia operacji dźwigowych zaplanowanych na ten dzień.
 • Osoby przebywające na przystani muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniach Prezesa RM. Obowiązują maseczki i rękawice ochronne.
 • Operacje dźwigowe prowadzi Bosman Klubu lub przedstawiciel Zarządu /Komisji Rewizyjnej. Bosman pobiera opłaty za operacje dźwigowe.
 • Jachty, które pozostają na lądzie w sezonie nawigacyjnym 2020 zostaną przestawione według „Planu postoju 2020”. Zryczałtowany koszt operacji dźwigowej obciąży armatora jednostki.
 • Przy braku miejsc na przystani na parkowanie samochodów prosimy parkować na ulicy Stogi – dotyczy armatorów wodowanych w pierwszym dniu.
 • Niestosowanie się do postanowień Regulaminu skutkuje nie zwodowaniem jachtu.
 • Z uwagi na dobro wspólne i sprawne przeprowadzenie operacji prosimy o zdyscyplinowanie i stosowanie się do postanowień Regulaminu.
informację dodał: Administrator

2020-04-27   Termin wodowania
     

Zarząd Klubu innformuje, że w związku planowanym zniesieniem części ograniczeń dotyczących działania obiektów sportowych i rekreacyjnych wodowanie odbędzie się w dniach 16 i 17 maja. Z uwagi na dalej obowiązujące ograniczenia w dniach wodowania na przystani będzie obowiązywał "Regulamin wodowania 2020" precyzujący szczegółowo organizację wodowania i rodzaj zabezpieczeń. "Regulamin" zostanie ogłoszony na stronie klubowej po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia Prezesa RM o zniesieniu części ograniczeń z dniem 4 maja.

Przypominamy, że nadal obowiązują zalecenia dotyczące przygotowania jachtów do wodowania opublikowane w komunikacie z dnia 21 i 23  kwietnia mające na celu zminimalizowanie ilości osób jednocześnie przebywających na przystani i usprawniające organizację operacji dźwigowych.

Zarząd sklada podziękowanie członkom Klubu za sprawną organizację wodowania wiekszości Y-bomów. Pozostałe Y-bomy, w tym na pomoscie "C" prosimy wodować po uzgodnieniu z bosmanem Klubu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-23   Sezon nawigacyjny 2020
     

Z uwagi na nieprzewidywalność dalszego rozwoju zarówno epidemii jak i rozporządzeń rządowych niektórzy armatorzy mogą podjąć decyzję o pozostawieniu jednostki na lądzie na sezon nawigacyjny 2020. Uprzejmoie prosimy o składanie takich deklaracji do 3 maja u bosmana Klubu lub do Zarządu Klubu. Ułatwi to organizację wodowania, zwłaszcza że niektóre jednostki będą musiały być przestawione w miejsca nie utrudniające eksploatacji przystani. Oplata za przestawienie obciąży armatora jachtu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-21   Wodowanie
     

W związku ze znoszeniem części ograniczeń wynikających ze stanu epidemii prawdopodobny termin wodowania to koniec 20 tygodnia - 16 i 17 maj. Ponieważ stan epidemii będzie nadal utrzymywany i obowiązywać będzie ograniczony do kilku osób pobyt na przystani wszystkie remonty jachtów i przygotowanie ich do wodowania powinny być zakończone do 12 maja 2020.

Należy się liczyć z możliwością rozłożenia wodowania na dwa terminy. Uzależnione to będzie od sprawności operacji dźwigowych i od przestrzegania regulaminu wodowania przez członków Klubu.

W dniach wodowania na przystani będzie obowiązywał specjalny regulamin ograniczający ilość osób biorących jednorazowo udzial w wodowaniu, kolejność wodowania, możliwość wykonania jedynie niezbędnych podmalowań jak i konieczność używania obowiązujących środków ochronnych.

Prowadzenie remontów przygotowawczych do wodowania nalezy uzgadniać z bosmanem przystani, tak aby ograniczyć ilość osób przebywających w tym samym czasie na terenie przystani. Należy się liczyć z możliwością rozłożenia wodowania na dwa terminy.

Konieczne jest zwodowanie Y-bomów. Do montażu Y-bomów na pomostach "B'" i "C" prosimy organizować niewielkie (3-4 osoby) grupy zainteresowanych, uzgadniając te działania z bosmanem Klubu. Remonty Y-bomów (malowanie, wymiana beczek, uszczelnianie beczek itp.) jak i wodowanie należy zakończyć do 06 maja.

Regulamin wodowania jachtów będzie opublikowany na stronie klubowej do 30 kwietnia 2020.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-14   Wodowanie odwołane
     

W związku z licznymi zapytaniami do bosmana Klubu ponownie informujemy, że planowane na 25 I 26 kwietnia wodowanie jest owołane i zawieszone, aż do czasu zniesienia obostrzeń dotyczących epidemii. Przystań jest do odwołania zamknięta dla innych operacji dźwigowych i dużych prac remontowych wymagających przebywania na terenie przystani osób trzecich. Nowy termin wodowania podamy starając się, żeby było to jak najszybciej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-10   Wielkanoc
     

Zarząd Klubu składa wszystkim Członkom Klubu i Rezydentom świateczne życzenia spokojnych, zdrowych świąt Wielkanocnych 2020. Mamy nadzieję, że przynajmniej w czerwcu uda się wodować jachty i spokojnie odbyć zaplanowane rejsy. O wszystkich zmianach i terminach będziemy wcześniej uprzedzali na stronie klubowej. Jeszcze raz spokojnych świąt.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-05   Żegnamy Krzyśka
     

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiaj nagle zmarł nasz Kolega Klubowy Krzysiek Kluczek - armator "Agane". Składamy kondolencje Rodzinie. Więcej informacji podamy za kilka dni. Pomyślnych wiatrów na wiecznej wachcie.

Pogrzeb odbędzie się w Makowie Mazowieckim we wtorek 14 kwietnia. Składamy kondolencje Rodzinie naszego Kolegi. Z uwagi na obowiązujące przepisy nie będzie naszego przedstawiciela na pogrzebie. Zamówilismy tylko wiązankę kwiatów. Pozostajemy w żalu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-04-01   Zaostrzenie przepisów dotyczących zagrożenia epidemią
     

W imieniu Zarządu Klubu  informuję, że w związku ze zmianą przepisów Prezesa RM dotyczących zapobieganiu epidemii wszelkie prace remontowe wymagające obecności osób trzecich na przystani są zabronione do czasu zmiany zarządzeń. Armatorzy po uzgodnieniu z bosmanem Klubu mogą jednoosobowo przebywać na przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-26   Stan epidemii
     

Zarząd przypomina o przestrzeganiu obowiązujacych do 11 kwietnia zarządzeń Rady Ministrów w sprawie zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Zabronione są spotkania powyżej 2 osób. Prosimy o zachowanie przepisów ochrony przed zarażeniem przy kontaktach z bosmanem przystani. Wizyty na przystani prosimy uzgadniać telefonicznie z bosmanem przystani.  Zabronione są jakiekolwiek operacje dźwigami.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-23   Wodowanie jachtów
     

Narazie nie możemy podać ostatecznej daty wodowania. Zależeć to będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i obowiązujacych w przyszłym miesiącu regulacjach prawnych. Prosimy Członków Klubu i Rezydentów o wcześniejsze przygotowanie jednostek do wodowania tak, aby nie skomasować wszystkich prac przed samym wodowaniem. W przypadku dużego skupiska ludzi na przystani niezbędne będzie zamknięcie przystani podobnie jak to ma miejsce w portach jachtowych Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Prosimy uzgadniać prace na jachtach z Bosmanem Klubu, który jest codziennie na przystani. Montaż Y-bomów będzie uzgadniany z poszczególnymi armatorami, tak aby nie pracować w dużych grupach. Bardzo prosimy o poważne podejście do tych problemów i racjonalne zachowanie. O terminie wodowania będziemy informować na stronie klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-18   Zmieniony termin Walnego Zebrania
     

Zarząd Klubu informuje, że w związku obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego zostaje przesunięty z 28 marca na 24 kwietnia. Ostateczne potwierdzenie podamy w terminie późniejszym.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-17   Pandemia
     

Z uwagi na ogłoszony stan pandemii wszyscy Członkowie Klubu i Rezydenci obowiązani są na terenie przystani klubowej do ścisłego przestrzegania zaleceń WHO i Sanepidu.

Prosimy o ograniczenie wizyt na przystani do załatwiania tylko niezbędnych czynności przy jachtach. Prosimy o ograniczenie kontaktów personalnych z Bosmanem, który siłą rzeczy jest najbardziej narażony na bezpośrednie zagrożenie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-12   Kontrola podstaw
     

Z uwagi na zapowiedź silnych wiatrów prosimy armatorów o skontrolowanie stanu podstaw i pokrowców. Jeden z jachtów stojących na terenach zielonych "Seagull" wyłamał podporę podstawy i niebezpiecznie się przechylił. Część pokrowcy jest uszkodzona lub zerwana. Bosman jest na przystani codziennie. Prosimy o skontrolowanie stanu jachtów, podstaw i pokrowców. W przypadkach niemozliwości przyjazdu prosimy o kontakt z bosmanem przystani. Prawdopodobnie wystąpią również wysokie stany wody - zalanie płyty i części drogi.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-06   Dozór przystani
     

Włamania na terenie przystani objęły 6 jachtów. Uszkodzono również okablowanie monitoringu. Policja prowadzi własne działania. Otrzymalismy ofertę dozoru osobowego na okres 10 godzin nocnych. Zarząd po rozpatrzeniu oferty z uwagi na koszt dozoru nie zdecydował sie na jej przyjęcie. Proponujemy wprowadzenie dyżurów ze strony armatorów oraz montaż dozoru elektronicznego w ramach działania poszczególnych armatorów.

Prosimy o zgłaszanie chęci pełnienia doraźnych dyżurów na przystani w porze nocnej zarówno ze strony Członków Klubu jak i Rezydentów. Zgłoszenia przyjmują Bosman przystani i kol. Wiesław Jasiński. Policja zostanie powiadomiona o tych dyżurach, a Koledzy dyżurujący będą mieli kontakt do prowadzącego sprawę. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wizytowanie przystani w nietypowych godzinach.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-05   Y-bomy
     

Z uwagi na temperatury i zbliżjącą się wiosnę proponujemy w najbliższą sobotę pierwsza akcję montazu klubowych Y-bomów na "oczku" i może skośnych jak będzie niższa woda. Apelujemy do armatorów o sprawdzenie stanu technicznego y-bomów prywatnych (uszkodzone beczki, przedzewiałe profile . malowanie zardzewiałych profili, montaz odbijaczy itp.). Bosman w ramach obowiązków nie będzie reperował uszkodzonych Y-bomów.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-03-03   Materiały historyczne
     

Muzeum Miasta Gdańsk Oddz. Twierdza Wisłoujście nawiązało z nami kotakt w sprawie historycznych materiałów dotyczących działalności Klubu w latach 1945 - 1968 na terenie Twierdzy Wisłoujście. Planowany jest remont naszego hangaru, w którym ma być stała wystawa obejmująca eksponaty (w tym jachty) obrazujące działalność żeglarzy AZM, PKM i KM AZS oraz AKM na terenie Twierdzy. Zwracam sie z prośbą do członków Klubu, którzy posiadają jakieś fotografie lub pamiątki  z tamtego okresu o kontakt. Spotkanie z kustoszem Muzeum ma umówione na 11 marca.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-02-28   Termin wodowania
     

Zarząd informuje, że ustalono termin wodowania jednostek w dniach 25 - 26 kwietnia .

Od bieżacego sezonu nawigacyjnego obowiązywać będą identyfikatory na samochody aramtorów jachtów zgodnie z postanowieniami Statutu - jeden identyfikator na jeden jacht. Samochody bez identyfikatorów będą obciążone opłatami za parkowanie na terenie przystani zgodnie z cennikiem klubowym zatwierdzonym na najbliższym Walnym Zebraniu. Obowiązek zgłoszenia dodatkowych samochodów do bosmana Klubu spoczywać będzie na armatorach jachtów.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-02-28   Przystań - włamania
     

Zarząd Klubu z przykrością informuje, że w ostatnich dniach maiły miejsce włamania do jachtów "Long Martin" i "Bellona". Policja została powiadomiona. W najbliższym czasie przekażemy policji nagranie  z monitoringu. Uprzejmie prosimy:

 • nie zostawianie luźnych drabin przy jachtach,
 • możliwie częste wizyty na przystani w nietypowych godzinach.
 • sprawdzenie zabezpieczeń zejściówek.

Z uwagi na koszta nie możemy zatrudnić firmy ochroniarskiej na okres nocny, ale w najbilższym czasie pzredstawimy dla armatorów ofertę na instalację indywidualnych alarmów na poszczególnych jachtach. Modernizacji ulegnie również system monitoringu przystani.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-01-12   Spotkanie noworoczne
     

Zarząd Klubu zaprasza Członków KLubu, Rezydentów i Symaptyków na spotkanie noworoczne w dniu 24 stycznia (piątek) w restauracji w Parku Oliwskim. Spotkanie zaczynamy o godzinie 18.00. Koszt 70,0 PLN od osoby. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do kol. Jasińskiego lub bosmana Klubu.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-12-23   Życzenia Świąteczne
     

Składamy Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Klubu najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. Życzymy pięknych i bezpiecznych rejsów, pokonywania nowych wyzwań oraz miłych spotkań towarzyskich tak na dalekich akwenach jak i na klubowej przystani. Pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem.

Zarząd Klubu

informację dodał: Administrator

2019-12-10   Pomorska Gala Żeglarska 2019
     

W dniu 09 grudnia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła sie doroczna Pomorska Gala Żeglarska 2019. Z satysfakcją możemy poinformować, że nasi Członkowie i Rezydenci zajmowali poczesne miewjsca w śród wyróznionych.

Żeglarzem roku 2019 został Piotr Adamowicz.

Medale 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego otzrymali między innymi Krystyna Chojnowska - Liskiewicz i Wacław Liskiewicz

Krzyżem "Ligi Morskiej i Rzecznej - "Pro Mare Nostro" udekorowano Jacka Jettmara (jacht Krakus)

Specjalną nagrodę Prezesa PoZŻ dla dziennikarzy propagujących żeglarstwo otrzymał między innymi Jacek Zwierz (redakcja Żagle - jacht Epoka)

Ogłoszono również wyniki Pucharu Bałtyku Południowego za 2019 rok. W formule ORC puchary odebrali: za I miejsce Tomasz Konnak (jacht Czarodziejka), a za III miejsce Jakub "Kuba" Marjański (jacht Busy Lizzy)

W formule ORC Morze - za I miejsce Tomasz Konnak i za II miejsce Jakub "Kuba" Marjański.

Nagrodzonym składamy gratulacje.

 

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-12-03   Komunikat - VAT
     

W związku z osiagnięciem obrotu w wysokości 200,0 tys PLN i tym samym przekroczeniu zwolnienia podmiotowego w VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT), od listopada 2019 Klub stał się podatnikiem tego podatku.

Zarząd Klubu prosi Członków Klubu i Rezydentów o przestrzeganie terminów płatności zobowiązań finansowych wobec Klubu, aby w konsekwencji nie następowały zaległości podatkowe Klubu wobec Urzędu Skarbowego. Szczególnie istotne jest uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań do końca roku. Informacje o stanie zaległości są dostępne u księgowej Klubu. Salda członków Klubu będą podane w Strefie Klubowicza.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-11-27   Podpisanie umowy z samorządem woj. pomorskiego
     

W środę, 27 listopada br. w sali "Polskie Niebo" Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin, przedstawicielami stowarzyszenia AKM i przedstawicielami firm prywatnych, na mocy których projekty otrzymają unijne dofinasowanie.

Iwestycje wchodzą w skład dwóch turystycznych przesięwzięć strategicznych woj. pomorskiego: "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

Z ramienia Klubu umowę podpisali Wacław Liskiewicz i Jakub Marjański. Dofinansowanie unijne to 3 755 tys. PLN, wartość całkowita inwestycji netto to około 4 650 tys PLN a wartość brutto około 5 800 tys PLN.

Zdjęcia z momentu podpisania umowy będa na stronie klubowej najdalej jutro.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-11-23   Żeglarskie dziady
     

Zdjęcia już w naszej galeri GALERIA > 2018

informację dodał: Administrator

2019-11-21   Wyciąganie Y-bomów
     

Zarząd Klubu zaprasza armatorów i rezydentów na akcję wyciągania Y-bomów w najbliższą sobotę 23 listopada od godziny 10.00.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-11-16  
     

W ubiegły piątek spotkaliśmy się na tradycyjnych "Dziadach". Z czlonków Klubu "żelazny" skład, choć trochę szkoda, że było nas tak mało. Zaszczyciło nas obecnością trzech członków honorowych Klubu: Piotr Adamowicz, Krystyna Chojnowska - Liskiewicz i Jerzy Wąsowicz. Gościliśmy również Rezydentów i byłych członków Klubu z lat 1958 - 1978: Wojtka Szymańskiego, Ryszarda Smulewskiego, Ryszarda Werkowskiego, "Bunia" Zielinę i Radka Zawiasę. Wspominaliśmy Tych co odeszli w 2019 roku: Waldka Kowalczyka (wieloletni pracownik Klubu - niezawodny specjalista od silników), byłych członków Klubu: Iwonę Leo-Gaworczyk (wieloletnią księgową) i Andrzeja Trzaskę - artystę malarza i ceramika, uczestnika rejsu "Swarożyca" na Spitsbergen w 1967 roku. Wspominalismy również żeglarzy - przyjacieli naszego Klubu: dziennikarza i pisarzaTadka Jabłońskiego - jednego z inicjatorów powstania nagrody Rejs Roku (literacki pseudonim Dzianisz) oraz Andrzeja Rościszewskiego (prezesa Rady Adwokackiej często wspierającego nas prawnie w latach 1989 - 2006) pierwszego laureata nagrody "Rejs Roku"

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-30   Doroczne "Dziady"
     

Zarząd Klubu zaprasza Członków, Rezydentów i Sympatyków na doroczne "Dziady".  Spotkanie odbędzie sie w dniu 15 listopada 2019 od godziny 18.00 w restauracyjce przy Pałacu Opatów w Parku Oliwskim. Wstęp 70,00 PLN od osoby. Z uwagi na konieczność zgłoszenia ilości uczestników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa do kol. Jasińskiego, kol. Liskiewicza lub bosmana Klubu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-28   Dzień Zaduszny
     

Zapraszam na krótkie spotkanie i zapalenie zniczy 2 listopada o godzinie 11.00 na przystani przy tablicy pamiątkowej dla tych co zostali na morzu. Po spotkaniu na przystani proponuje dla chętnych wycieczkę do Twierdzy Wisłoujście pod pomnik załogi "Pośwista".

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-23   Konkurs RPPM.08.04.00-22-0011/18
     

W dniu 22 października otrzymaliśmy informację z Zarządu Województwa Pomorskiego, że w wyniku rozstrzygnięcia II rundy konkursu na wnioski w ramach przedsięwzięcia: "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" uchwałą nr 1063/88/19 z dnia 22 października 2019 nasz wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 80,33% kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż  3 755 515,25 PLN.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-22   Tomasz Konnak
     

Zarząd KLubu podjął uchwałę o przyjęcie, z dniem 01 listopada 2019 roku, w poczet członków Klubu (po 3-letnim stażu kandydackim) kol. Tomasza Konnaka z jachtu "Czarodziejka" - witamy w Klubie i życzymy dalszych sukcesów w regatach.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-21   Plan postoju zima 2019 - wiosna 2020
     

Poniżej znajdują się plany postojowe jachtów:

 1. Beton - plan postoju jesien 2019-4
 2. Trawa piersza połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2019-5
 3. Trawa druga połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2019-6
informację dodał: Administrator

2019-10-16   Zaległości finansowe
     

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległosci finnasowych w stosunku do Klubu przed 26 października. Informacje dostepne u p. Ewy , która będzie na przystani w dniach 19, 26 i 27 na przystani klubowej. Z uwagi na planowaną zmianę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (VAT) nie będziemy mogli tolerować zadłużenia w systemie opłat postojowych.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl