AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
252884 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.


Wodowanie za:
7 dni i 1 godz.
 Lista pięciu ostatnio opublikowanych ogłoszeń AKM
   

2021-04-14   Organizacja wodowania
     

Z uwagi na obowiązujace obostrzenia sanitarne wodowanie jachtów będzie się odbywało w ścisłym reżimie sanitarnym. Komunikat w tej sprawie precyzujacy zasady organizacji wodowania podany będzie na stronie klubowej i dostępny u Bosmana Klubu. Prosimy o przestrzeganie określonych  w nim zasad.

Link do pobrabrania regulaminu wodowania (w formacie pdf).

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-04-10   Termin wodowania
     

Po podsumowaniu wypowiedzi Czonków Klubu i Rezydentów, zarówno w Strefie Klubowicza jak i w mailach, zdecydowana większość opowiedziała sie za wcześniej ogłoszonym, kwietniowym terminem wodowania.

Zarząd potwierdza  informację, że wodowanie jednostek odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2021 roku. W sobotę 24 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na terenach zielonych, w niedzielę 25 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na płycie przy nabrzeżu oczepowym.

Kolejnośc wodowania oraz plan postoju jednostek na wodzie w sezonie 2021 zostanie podany na stronie klubowej do 21 kwietnia. Z uwagi na sytuację pandemiczną wytyczne organizacyjne wodowania opublikowane będą również na stronie klubowej w przyszłym tygodniu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych.

Przypominamy również, że do wodowania należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Klubu pod rygorem odmowy wodowania jednostki.

Wpłat mozna dokonywać na konto klubowe lub do Bosmana Klubu. Armatorzy proszeni są z uwagi na pandemię o wcześniejsze uregulowanie opłat za wodowanie jednostki u Bosmana Klubu. Cennik będzie dostępny u Bosmana.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-04-08   Termin wodowania
     

Ze strony kilku Członków Klubu z uwagi na obostrzenia i nienajlepszą pogodę jest sugestia o przesunięcie terminu wodowania na 8 i 9 maja. Proszę o wypowiedzi w tej sprawie w Strefie Klubowicza do soboty - musimy uzgodnić przesunięcie terminu dźwigu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-30   Nadanie tytułu Honorowego Członka PoZŻ
     

Sejmik Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 28 marca podjął przez aklamację uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Pomorskiego Związku Żeglarskiego naszej Koleżance klubowej Krystynie Chojnowskiej - Liskiewicz. Jest to drugi żeglarz po prof. Bolesławie Mazurkiewiczu uhonorowany tym tytułem przez PoZŻ. Koleżance Krystynie składamy serdeczne gratulacje.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-27   Obostrzenia sanitarne
     

Przypominamy, że w związku z pandemią na przystani klubowej obowiązują zaostrzone reżimy sanitarne. Obowiązuja maseczki, zachowanie dystansu, ograniczenie kontaktów pomiędzy załogami jachtów oraz zminimalizowanie kontaktów z bosmanem przystani.

Regulacje sanitarne dotyczące wodowania oraz sposób organizacji wodowania będą pdane na 10 dni przed wodowaniem.

Od 1 kwietnia będzie możliwy odbiór śmieci - obowiązuje segregowanie. Sanitariaty czynne będą od 28 marca. Woda na nabrzeża i pomosty będzie włączona przed wodowaniem.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-08   Przedłużenie umów postojowych
     

Zarząd Klubu przypomina, że pzredłużenie umów postojowych jachtów Rezydentów nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Jest wymagane złozenie wniosku lub deklaracji o przedłuzenie umowy postojowej. Termin składanai tych dokumentów upłynie w dniu 31 marca. Procedura jest konieczna z uwagi na opracowywanie planu postoju jednostek w sezonie nawigacyjnym 2021. Jednocześnie przypominamy o regularnym wnoszenia opłat portowych. W momencie powstania zaległości Klub ma prawo wypowiedzieć umowe postojową skutkujacą koniecznoscią usunięcia jednostki z terenu przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Odbiór śmieci
     

Informujemy, że wznawiamy odbiór segregowanych śmieci z dniem 01 kwietnia 2021. Prosimy o przestrzeganie segregacji, aby nie narażać Klubu na ponoszenie karnych oplat za niesegregowanie śmieci.

Ponawiamy prośbę o ograniczenie ilości zdawanych smieci na terenie przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Postoje w sezonie 2021
     

Zarząd Klubu prosi Członków Klubu i Rezydentów o składanie do Bosmana Klubu, kol. Koterwy lub kol. Liskiewicza informacji - czy w sezonie nawigacyjnym 2021 jednostka będzie wodowana czy pozostaje na lądzie. Prosimy również o informacje czy armator zamierza w 2021 roku zabrać jednostke z terenu przystani klubowej. Informacje są potrzebne do wykonania planu postoju jednostek na wodzie w nadchodzącym sezonie oraz do udzielenia ewentualnych zgód na postój nowych lub wymienianych jednostek. Informacje prosimy składać do 20 marca.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Termin wodowania jednostek
     

Zarząd informuje, że planowany termin wodowania jednostek to 24 i 25 kwietnia 2021. W przypadku zmian wynikających z aktualnej sytuacji pandemicznej będziemy informowac z kilkudniowym wyprzedzeniem.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-12-23   Najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne
     

Składamy Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Klubu najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. W 2021 roku życzymy nowych, pięknych, bezpiecznych i dalekich rejsów oraz miłych spotkań towarzyskich tak na dalekich akwenach jak i na klubowej przystani. Pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem i aby zdrowie nam dopisywało.

informację dodał: Administrator

2020-12-19   Wymiana zamknięć bramy
     

W dniu 27 grudnia zostanie wymieniona kłódka przy bramie wjazdowej na teren przystani klubowej. Klucze do nowej kłódki Członkowie Klubu i Rezydenci mogą odbierać na przystani we wtorki, środy  w godzinach 10.00 - 15.00. Koszt klucza - 10,00 PLN.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-12-08   "Kuba"
     

Z okazji przejścia kol. Marjańskiego do grupy "Młodszych Seniorów" (40+) składamy Jubilatowi życzenia zdrowej kondycji, dalszej pracy na rzecz Klubu, sukcesów regatowych i zawodowych.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-11-29   Przystań
     

Z dniem 01 grudnia 2020 na przystani nie będzie możliwy odbiór śmieci (zlikwidowane będą pojemniki na śmieci) aŻ do 01 marca 2021. Jednocześnie będzie zamknięta i osuszona instalacja wody, a tym samym zamknięte pomieszczenia sanitarne. Uprzejmie prosimy o zabieranie śmieci do pojemników domowych. Sanitariaty są dostępne w COSA AZS.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-11-25   Historia
     

Zbieram dokumentację fotograficzną dotyczącą kolejnych przystani klubowych: Wisłoujścia, Pleniewa i Górek Zachodnich. Prosiłbym Koleżanki i Kolegów w przypadku posiadania takich materiałów o przesłanie ich na mój adres mailowy lub o bezpośredni kontakt. Wacław Liskiewicz mail: pz-1898@wp.pl , telefon 601162442. Będę bardzo zobowiązany - historia umyka bardzo szybko. Materiały mogą doytyczyć lat 1945 - 2005.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-11-18   Pożegnanie "Rumpla"
     

Pogrzeb naszego Kolegi Jurka Tołłoczki odbędzie się w poniedziałek 23 listopada na cmentarzu na Srebrzysku. Wystawienie trumny w Nowej Kaplicy o godzinie 12.30. Jednorazowo w kaplicy może przebywać 10 osób. Wyprowadzenie o godzinie 13.00. Msza w intencji Jurka o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Bsp. Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu przy Alei Legionów (jadąc od Placu Komorowskiego - wjazd na parking przy kościele od Alei Legionów między budynkami numer 7 i 9). Jednorazowo w kościele mogą przebywać 54 osoby.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-11-17   Osierocony "Robin"
     

Z głębokim żalem informujemy o śmierci jednego z naszych najstarszych członków Klubu. Na wieczną wachte odszedł Jerzy Tołłoczko popularny "Rumpel" - armator "Robina". Był członkiem Klubu od lat 50-tych ubiegłego wieku. Reprezentował "mniejszość" klubową zainteresowaną jednostkami motorowymi - niestrudzony kapitan "Kalmara" - nie stroniący jednak od rejsów na żaglach. O teminie pogrzebu podamy komunikat w późniejszym terminie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-11-01   Zasady i harmonogram pracy podczas wystawiania jachtów na ląd
     

Plik z zasadami obowiązującymi na przystani.

Tutaj znajduje się plik z harmonogramem do pobrania.

Proszę też zapoznać się ze znowelizowanym planem postoju. Link do pliku tutaj Trawa druga połowa.

informację dodał: Administrator

2020-10-31   Wystawianie jachtów 07 listopada
     

Zarząd Klubu informuje, że w dniou 07 listopada operacje dźwigowe rozpoczną się od godziny 07.00 z uwagi na dużą ilość jednostek. Obowiązują uregulowania organizacyjne i obostrzenia sanitarne takie jak obowiązywały w dniach 24/25 października. Nie zastosowanie się do tych reguł spowoduje odmowę wystawienia jednostki na ląd  i automatyczne zawieszenie umowy na postój jachtu. Niewielkim korektom ulega plan ustawienia jednostek na lądzie i godziny o której dana jednostka będzie wystawiana. Nowy plan postoju i harmonogram godzinowy będzie dostepny na stronie klubowej i u Bosmana Klubu od poniedziałku.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-26   Dzień zaduszny
     

W tym roku z uwagi na pandemię nie spotkamy się przy pomniku "Tym co na morzu" żeby zapalić znicze i przywołać pamięć Kolegów, którzy odeszli. Zapraszam do indywidualnych akcji zapalenia zniczy, zarówno przy pomniku na terenie przystani klubowej jak i przy pomniku naszych Koleżanek i Kolegów z jachtu "Poświst" na terenie Twierdzy Wisłoujście. Nie odbędzie się również doroczne spotkanie wspominkowe - klubowe "Dziady".

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-21   Zasady i harmonogram pracy podczas wystawiania jachtów na ląd
     

Plik z zasadami obowiązującymi na przystani.

Tutaj znajduje się plik z harmonogramem do pobrania.

informację dodał: Administrator

2020-10-18   Wyniki „XII Jesiennych Regat 2020 o Puchar Komandora Klubu i Butelkę Rumu”
     

Wyniki „XII Jesiennych Regat 2020 o Puchar Komandora Klubu i Butelkę Rumu”

Regaty odbyły się w trzech konkurencjach:

 • W konkurencji KWR jachtów klubowych o Puchar Komandora Klubu

 • W konkurencji jachtów załogowych bezwzględnie najszybszy jacht o butelkę rumu

 • W konkurencji załóg jednoosobowych bezwzględnie najszybszy jacht o butelkę rumu

Regaty odbywały się na Zatoce Gdańskiej.

Do regat zgłosiły się załogi 17 jachtów. Sklasyfikowano jachtów 14. Trzy jachty przekroczyły limit czasu.

Zakończenie Regat i wręczenie nagród odbyło się na uroczystości opuszczenia bandery w czasie zamknięcia sezonu nawigacyjnego 2020.

Wyniki              Zdjęcia

informację dodał: Administrator

2020-10-18   Plan postoju zima 2020
     

Poniżej znajdują się plany postojowe jachtów:

 1. Beton - plan postoju jesien 2020
 2. Trawa piersza połowa
 3. Trawa druga połowa
informację dodał: Administrator

2020-10-16   Zamknięcie sezonu
     

Program zamknięcia sezonu

 • Spotkanie przy maszcie flagowym Klubu o godz. 16.00 (może nastąpić spóźnienie z uwagi na regaty)
 • Wręczenie plakietki Honorowego Czlonka Kubu kol. Krzysztofowi Paulowi
 • Ogloszenie wyników regat i wręczenie nagród
 • Krótkie podsumowanie sezonu
 • Opuszczenie bandery

Spotkanie w pełnym reżimie sanitarnym - obowiązują maseczki i zachowanie dystansu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-09   Reżim sanitarny
     

Przypominamy, że zgodnie z obowiązujacymi obostrzeniami od soboty 10 października na terenie przystani klubowej obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczkami ochronnymi. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów obowiązuje aż do odwołania.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-08   Formularz zgłoszenia do XII Jesiennych Regat AKM
     

Formularz zgłoszenia do XII Jesiennych Regat AKM

informację dodał: Administrator

2020-10-07   XII Jesienne Regaty AKM
     

Zawiadomienie o XII Jesiennych Regatach AKM o Puchar Komandora i Butelkę Rumu Komandora Klubu

Regaty odbędą się w dniu 17 października 2020 w następujących konkurencjach

 • W konkurencji załóg jednoosobowych bez przeliczenia – nagroda dla najszybszego jachtu - butelka rumu
 • W konkurencji załóg wieloosobowych bez przeliczenia – nagroda dla najszybszego jachtu - butelka rumu
 • W konkurencji jachtów klubowych wg formuły KWR – nagroda dla najszybszego jachtu po przeliczeniu – przechodni Puchar Komandora Klubu

Trasa regat zależnie od warunków meteorologicznych na Zatoce Gdańskiej lub na Rozlewisku Wisły Śmiałej.

Zgłoszenia do regat prosimy składać u Bosmana Klubu do dnia 16 października 2020. Formularze zgłoszenia dostępne u Bosmana Klubu od 10 października.

Regaty w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w tym dniu obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na pandemię nie przewiduje się odprawy sterników. Instrukcję żeglugi będzie można odebrać u Bosmana Klubu w dniu 17 października od godziny 09.00.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-07   Regaty Jesienne i zamknięcie sezonu 2020
     

Zarząd Klubu zaprasza Czlonków Klubu i Rezydentów na Jesienne Regaty o Butelke Rumu Komandora Klubu i zamknięcie sezonu nawigacyjnego 2020. zamknięcie sezonu i opuszczenie bandery w dniu 17 października o godzinie 16.00. W trakcie uroczystości ogłoszenie wyników Regat Jesiennych, rozdanie nagród i wręczenie plakietki pamiątkowej Honorowego Członka Klubu koledze Krzysztofowi Paulowi. Uroczystość w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w danym dniu obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-10-04   Wystawianie jachtów
     

Operacje dźwigowe wystawiania jachtów zaplanowane sa na 24 i 25 października i termin dodatkowy 7 listopada. Plan postoju jachtów na lądzie opublikujemy na stronie klubowej po 19 października. Operacje dźwigowe z uwagi na pandemie w reżimie sanitarnym podobnie jak tegoroczne wodowania. Szczegółowe zalecenia zależne będa od sytuacji epidemiologicznej. Armatorzy majacy plany remontowe lub przewidujący postój na lądzie w sezonie nawigacyjnym 2021 proszeni są o zgłaszanie zamierzeń do bosmana Klubu. Rezydenci, których umowy dotyczyły sezonu nawigacyjnego planujący postój zimowy proszeni są o kontakt z Zarządem Klubu lub z kol. Koterwą - jacht "Robin".

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-09-30   Covid-19
     

Z uwagi na rosnącą ilość zakażeń na Covid-19 prosimy o przestrzeganie na terenie przystani klubowej podstawowych zasad zapobiegajacych zakażeniu:

 • zachowanie bezpiecznej odległości
 • ograniczenie kontaktów towarzyskich
 • przy niezbędnych kontaktach z bosmanem lub pozostałymi użytkownikami przystani stsowanie maseczek ochronnych
 • dezynfekowanie rąk i zachowanie higieny w pomieszczeniach sanitarnych i zmywalni naczyń.

Mamy nadzieję, że dla naszego wspólnego dobra powyższe zalecenia będą przestrzegane.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-09-18   Bitwa o Gotland
     

Mamy dobre wiadomości po "BItwie o Gotland". Najszybszym jachtem na mecie był Piotr "Peti" Falk na BluesinA-nie,  a regaty w formule ORC wygrał "Kuba" Marjański na "Busy Lizzy". Naszym Kolegom Klubowym gratulujemy sukcesu i zapraszamy na "Dacron 70" w najbliższy weekend.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-09-14   Dacron 70 - edycja 2020
     

Regaty towarzyszące imprezie Dacron 70 - 2020 o Błękitną Wstęgę AKM

19 – 20 września 2020

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: Wiesław Jasiński 501135279

informację dodał: Administrator

2020-09-11   Zakaz ruchu jednostek na akwenie Wisły Śmiałej
     

Urząd Morski informuje o całkowitym zakazie ruchu jednostek na akwenie Rozlewiska Wisły Śmiałej i wyjściu z Gorek Zachodnich w dniach 14 i 15 września w godzinach 08.00 - 15.00 z uwagi na likwidację dwóch znalezionych min.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-08-29   Piotr Adamowicz
     

Piotr Adamowicz do swojej kolekcji tytułów mistrzowskich dołozył tytuł Mistrza Polski w klasie T. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-08-19   Żegnamy Andrzeja Krzystowskiego
     

Z głębokim żalem informujemy, że nasz dlugoletni Rezydent i przyjaciel Klubu Andrzej Krzystowski odszedł na wieczną wachtę. Kolegom klubowym synom p. Andrzeja Juliuszowi i Jackowi oraz Ich rodzinom skladamy kondolencje. Pogrzeb odbędzie sie w Lublewie w poniedziałek 24 sierpnia. Msza o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw.NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie - po mszy pgrzeb na cmentarzu parafialnym..

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-07-21   Mistrzostwa Polski ORC Samotników
     

Gratulujemy kol. "Kubie" Marjańskiemu tytułu Mistrza Polski ORC Samotników 2020. Tytuł zdobył bezapelacyjnie wygrywając wszystkie cztery biegi. Czwarte miejsce zajął kol. Tomasz Konnak, a szósty był kol. Robert Napiórkowski. Dodatkowo kol. Konnak zdobył nagropde Krysztalowy Spinaker dla najlepszego jachtu z dodatkowym żaglem. Kolegom startującym w regatach skladamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-07-21   Regaty Dacron
     

Informujemy, że termin rozegrania regat "Dacron 70" został przesuniety na jesień 2020. O nowym terminie poinformujemy do końca sierpnia.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-07-05   Identyfikatory
     

Walne Zebranie z uwagi na rosnąca ilość samochodów parkujących na terenie przystani podjęło uchwałę o wprowadzeniu identyfikatorów. Na każdą jednostkę armatorów cumujących na przystani klubowej i mających aktualną umowę na postój jednostki przysluguje jeden identyfokator zwalnaijący parkujący samochód od opłaty. Pozostałe samochody gości armatorów lub rodzin zobowiązane będą do wniesienia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Parkowanie samochodu nie posiadającego identyfikatora należy zgłosić po przyjeździe bosmanowi klubu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-07-02   Władze Klubu
     

W dniu 27 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W składzie Zarządu Klubu zmieniła się tylko jedna osoba - w miejsce kol Leszka Horzeli wszedł do Zarządu kol. Jan Kłosowski. Zarząd składa podziekowanie za dotychczasową pracę kol. Leszkowi Horzeli i ma nadzieję, że dalej będzie współpracował przy spotkaniach i utrzymaniu "płaskowyżu". Pozostałe władze Klubu tj. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński nie zmieniły swoich składów.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-07-02   Remonty jachtów na wodzie
     

Remonty jachtów stacjonujących na wodzie muszą być zgłaszane do bosmana, ktory wyznaczy stanowisko postojowe. Nie można prowadzić remontów w stanowiskach w Y-bomach.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2020-06-23   Organizacja Walnego
     

Proponujemy w celu skrócenia czasu Walnego Zebrania,  aby Członkowie Klubu zapoznali się z materiałami sprawozdawczymi (Strefa Klubowicza), co pozwoli zgłaszac zapytania, zastrzeżenia lub dodatkowe wnioski do tych materiałów bez koniecznosci prezentowania materiałów na zebraniu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl