AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397517 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Użytkowanie radiotelefonów morskich VHF

Uprawnienia operatora SRC.

Lokalizacja delegatur UKE.
Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to:
Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia
Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego jest to:
Delegatura UKE w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 70, 71-506 Szczecin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugii śródlądowej
AKM organizuje raz w roku szkolenie przygotowujące do egzaminu na operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC).
Linki do dokumentów związanych ze świadectwami Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pozwolenia na okrętowe stacje radiowe.

Pozwolenie radiowe - po co? i jak uzyskać.
Pozwolenie radiowe potrzebne jest, aby zalegalizować posiadaną stację radiotelefoniczną i ewentualnie pławę epirb. Służby ratownicze będą posiadały podstawowe informacje dotyczące jachtu i jego przynależności. Czyli jednym słowem nie będziemy już anonimowi na wodzie. Z pozwoleniem radiowym możemy otrzymać własny sygnał wywoławczy tzw. call sign np. SPG1234, który możemy pełnoprawnie używać w łączności. Dodatkowo możemy wystąpić o przyznanie numeru MMSI wykorzystywanego w procedurach DSC. Wyposażeni w MMSI możemy w pełni korzystać z naszego radiotelefonu VHF z DSC (działa klawisz DISTRESS). Pozwolenie radiowe otrzymujemy na 10 lat. Jedynym kosztem jest opłata skarbowa w wysokości 82,- zł.
    Wymagane dokumenty dla jachtów (mogą być kserokopie) to:
  • dowód rejestracyjny jednostki wydany przez właściwy Urząd Morski lub PZŻ,
  • wykaz urządzeń nadawczych z podaniem producenta, typu, numeru fabrycznego, klasy emisji, mocy wyjściowej oraz zakresu częstotliwości pracy,
  • wniosek o numer identyfikacyjny (tożsamości) jednostki pełnomorskiej MMSI
  • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań, (ksero z instrukcji obsługi radiotelefonu o posiadaniu znaku CE, świadectwo homologacji Ministerstwa Łączności)
  • wymagane świadectwo operatora radiowego, w przypadku osoby fizycznej.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,- zł (może być wydruk z konta bankowego - nawet tego internetowego)
W rzeczywistości otrzymanie pozwolenia radiowego wygląda następująco. Zbieramy wszystkie dokumenty i wysyłamy je do odpowiedniej delegatury UKE. W razie potrzeby możemy się skonsultować z odpowiednią osobą w tejże delegaturze. Delegatura sprawdzaj otrzymane dokumenty pod kątem merytorycznym i wysyła je do Warszawy. Warszawa ma na ustalenie numeru MMSI 30 dni, ale z reguły robi to od ręki i odsyła dane już drogą elktroniczną. Ostatnią rzeczą jest wypisanie druku "Pozwolenia radiowego" i zaopatrzenie go w podpis dyrektora delegatury. Delegatura może je wysłać nam pocztą lub możemy je odebrać osobiście. Jeżeli odbieramy osobiście niezapomnijmy zabrać ze sobą dowodu osobistego.
Linki do dokumentów związanych z pozwoleniami radiowymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl