AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
172705 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista aktualnych ogłoszeń AKM
   

2019-10-12   Medal
     

W dniu 11 października w dostojnych murach auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia medali "Kalos Kagathos" 2019. Medal został ustanowiony w 1984 roku w oparciu o platońską ideę "kalokagatii". W poszczególnych latach przyznawane jest tylko 7 medali. Medale przyznaje Kapituła złożona z JM Rektora UJ prof. dr hab.med. Wojciecha Nowaka, przewodniczącego Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. dr hab. Józefa Lipca, prezesa PKOl  Andrzeja Kraśnickiego, prof. Wojciecha Zabłockiego, prof. Ewy Kałamackiej i prof. Zbigniewa Porady. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów "Kalos Kagathos" 2019 znalazła się nasza Koleżanka Klubowa Krystyna Chojnowska - Liskiewicz. Laudację wygłaszał prof. J. Lipiec.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-10-12   Wniosek o dofinansowanaie
     

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 10 października otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego stwierdzające, że nasz wniosek o dofinansowanie rozbudowy Klubu w ramach przedsięwzięcia "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" uzyskał pozytywną ocenę wykonalności i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia. Do sfinalizowania umowy o dofinansowanie wniosek musi jeszcze przejść ocenę zgodności ze strategią rozwoju Województwa i uzyskać pozytywną decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2019-09-13   Slipowanie
     

Zarząd Klubu informuje, że wystawianie jachtów na sezon zimowy odbędzię sie w dniach: 26 i 27 października i 09 listopada.  Plan ustawienia jachtów na lądzie i kolejność wystawiania zostanie podana w pierwszych dniach października na stronie klubowej i u bosmana Klubu. Przypominamy o uregulowaniu zobowiązań finnasowych związanych z postojem jachtów i skladkami klubowymi do 20 października. Przypominamy również o podpisaniu umów związanych z postojem jachtów. Nie zrealizowanie tych zobowiązań skutkować będzie wypowiedzeniem umów na postój jachtu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl