AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
422129 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Podejœcie od strony Zatoki Gdańskiej
 
Teren ujœcia Wisły Œmiałej podlega administracyjnie pod port Gdańsk. Zgłoszenie wejœcia i wyjscia należy zgłaszać w Bosmanacie Górki Zachodnie (kanał roboczy VHF 14). Bosmanat pracuje od poniedziałku do pištku pomiędzy godzinami 08:00 a 15:00. Nasłuch na kanale 6 VHF prowadzi także posterunek Straży Granicznej. Oficjalny opis podejœcia znajduje się w Locji Bałtyku BHMW.

Opis podejœcia:
Podejœcie rozpoczynamy od pławy "GW" Q(3) 10s, φ=54°23,6'N   λ=018°46,8'E (czarno-żółto-czarna). Kierujemy się kursem 179 na œrodek wejœcia pomiędzy falohronami, pamietajšc, że falohron wschodni jest bardziej wysuniety na północ. W nocy pomiędzy œwiatłami na główkach widać œwiecšce pławy oznakowujšce bezpieczny tor wodny pomiędzy płyciznami. Po minięciu ostatniej pławy torowej "6" Fl(3) R 6s, φ=54°22,1'N   λ=018°46,9'E lewš burtš, należy skręcić w prawo i skierować się wzdłuż pomostów do ostatniego z nich, zwracajšc uwagę na oznakowanš płyciŸnę dwoma pławami kardynalnymi, które powinno się minšć lewš burtš z dużej odległoœci. Najlepiej cumować along side do południowej częœci pomostu drewnianego, pamietajšc, że około 20 m na południe od pomostu występuje duże wypłycenie. Na całym drewnianym pomoœcie występujš głębokoœci do 2m. Podczas cumowania należy stosować się do poleceń bosmana i po zakończeniu manewru opłacić postój według obowišzujšcego cennika i zapoznać się z regulaminem przystani.

Wycišg z przepisów portowych:
§102.
1. Kanałem roboczym kapitanatu portu Gdańsk jest kanał 14 VHF.
2. Wszystkie statki wchodzšce/wychodzšce na akwen Wisły Œmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowišzane sš do uzyskania zgody kapitanatu portu.

Bosmanat
ul. Stogi 18
80-642, Górki Zachodnie
φ=54°22,0' N     λ=018°45,6' E (WGS 84)
czynny sezonowo
tel.: +48 698 44 22 18
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl