AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
177541 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista ogłoszeń AKM opublikowanych dwa lata temu
   

2017-12-19   spotkanie opłatkowo-noworoczne
     

Zarząd AKM zaprasza wszystkich członków na spotkanie opłatkowo- noworoczne.                                                                                                     Po raz kolejny przytuli nas Restauracja Pałac Opatów w Oliwie serwując, jak zawsze niezwykłą atmosferę i samkowite dania. Termin: 12 stycznia 2018r. godzina 18.00, koszt 55 zł/osoby. Napoje inne niż kawa, herbata - we własnym zakresie.....Zarząd przypomina, że na spotkaniu odbędzie się oficjalne podziekowanie kol. Januszowi Koteckiemu za Jego wieloletnią pracę w charakterze bosmana.                   Prosimy o potwierdzanie obecności do kol. Terey Rutkowskiej-Packiej na adres emaillowy: teresa.55@interia.pl

ZAPRASZAMY

Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-12-17   Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
     

"Jest taka noc

wieczorną Gwiazdą naznaczona,
z siankiem pod białym obrusem
i potrawami dwunastoma

jest taka noc
mocą miłości jednocząca
małym Opłatkiem silniejsza
od rąk splecionych tysiąca

jest taka noc
jasna pomimo ciemności
triumfująca miejscem przy stole
dla nieznanego gościa

jest taka noc
pełna tajemnic i blasku
pachnąca świerkiem i piernikiem
kiedy zwierzęta mówić potrafią
a ludzie ze sobą - nie zawsze"

                                  / z sieci/

Wszystkim członkom, rezydentom i sympatykom Klubu  życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj  nie opuszczają  nas siły i marzenia o kolejnych wyprawach i rejsach. Niechaj nas mocą i mądrością wesprze rodzina i przyjaciele. Nowy Rok niech nam wszystkim przyniesie nadzieję, że wrócą czasy, kiedy znowu będziemy ze sobą rozmawiali i się rozumieli.

Wszystkim - Wszystkiego Dobrego

Zarząd AKM

 

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-12-03   Nadzwyczajne Walne Zebranie
     

Zarząd Klubu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane na 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Klubu, z powodu braku quorum, przekształciło sie w spotkanie dyskusyjne na temat proponowanych zmian Statutu. Zebrani wnieśli poprawki do projektu Statutu przedstawionego przez Zarząd Klubu. Wiekszość wniesionych w dyskusji poprawek będzie wprowadzona do kolejnej propozycji nowego tekstu Statutu. Szczególne podziękowania należą się gościowi NWZ pani Iwonie Topka, pracowiczce KRS, która wniosła szereg istotnych uwag formalno-prawnych do propozycji zmienionego Statutu. Zebrani ustalili, że następne NWZ w sprawie zmiany Statutu zostanie zwołane w drugiej połowie lutego 2018 roku. Poprawiony tekst Statutu zostanie opublikowany w Strefie Klubowicza. Po audycie prawnym zostanie przedstawiony jako jednolity tekst Statutu do akceptacji NWZ.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-11-30   Zakończenie pracy bosmana
     

Zarząd Klubu ninformuje, że z dniem 30 listopada zakończył pracę jako bosman kol. Janusz Kotecki. Zarząd Klubu składa podziękowania Koledze Koteckiemu za wieloletnią pracę w Klubie. Uroczyste pożegnanie Kol. Koteckiego jako bosmana Klubu odbędzie się na spotkaniu noworocznym.

Na przystani została odłączona instalacja wodna i wypowiedziana umowa o odbiór śmieci. Śmieci prosimy zabierać ze sobą.

Informujemy, że od stycznia 2018 roku pracę podejmie nowy bosman. W miesiącach od stycznia do kwietnia będzie do dyspozycji Członków Klubu i Rezydentów w określonych dniach. Daty będą podawane na stronie klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-11-25   Puchar Zatoki Gdańskiej
     

W dniu 25 listopada odbyło sie zakończenie sezonu żeglarskiego Gdańskiej Federacji Żeglarskiej połączone z ogłoszeniem wyników cyklu regat o Puchar zatoki Gdańskiej. Wśród laureatów są nasi koledzy. Statuetkę za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wg formuły KWR odebrał kol. Robert Napiórkowski z jachtu "Goplana", a puchar za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wg formułu ORC odebrał kol. Krzysztof Paul z jachtu "Duży Ptak". Klubowym akcentem jest również statuetka za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wg formuły ORC, którą odebrał kol. Tomasz Konnak z jachtu "Czarodziejka". Gratulujemy wyników. Jednocześnie informujemy, że do cyklu regat o Puchar Zatoki Gdańskiej weszła na stałe klubowa impreza "Dacron 70".

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-11-24   Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania AKM Gdańsk
     

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania AKM Gdańsk w sprawie zmian Statutu w dniu 30 listopada 2017

 

 

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania

 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

 4. Stwierdzenie ważności WZ

 5. Zatwierdzenie porządku WZ

 6. Wybór Komisji Uchwał

 7. Omówienie proponowanych zmian do Statutu – przedstawiciel Zarządu Klubu

 8. Dyskusja nad proponowanymi zmianami i głosowanie uchwał

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu AKM oraz uchwalenie Statutu w jego nowym brzmieniu
 10. Zamknięcie NWZ

Uwaga:

Propozycje zmian do Statutu należy zgłaszać w formie pisemnej.

informację dodał: Administrator

2017-11-18   Nadzwyczajne Walne Zebranie
     

Zarząd Klubu informuje, ze Nadzwyczajne Walne Zebranie dotyczące zmian Statutu Klubu odbędzie się w salach konferencyhnych Narodowego Centrum Żeglarstwa w dniu 30 listopada w I terminie o godzinie 17.30 w II terminie o godzinie 18.00.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-11-15   Odszedł Jurek Maćkowiak
     

Na wieczną wachtę odszedł 13 listopada Jurek Maćkowiak. Był członkiem Klubu w czasie studiów na Wydz. Budowy Okrętów PG w latach 1954 - 1960. Konstruktor, pracował w stoczni w Płocku, w stoczni Wisła i Projmorsie. Aktywny wieloletni członek pionu technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego. Pogrzeb odbędzie się 17 listopada o godz. 10.00 na cmentarzu w Łostowicach.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-28   Y-bomy
     

Zarząd Klubu składa podziękowania kol. kol.: A. Amerowi, G. Brodowskiemu, Danielewiczowi, T. Konnakowi, K. Masiulanisowi, Z. Mitorajowi, J. Orężakowi i P. Wajchtowi za podniesienie i składowanie na pomostach Y-bomów w dniu 28.10.2017. Prosimy członków Klubu do zglaszanie się do bosmana przystani do 15 listopada w celu odrobienia godzin społecznych na rzecz przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-25   Demontaż Y-bomów
     

Zapraszamy armatorów na demontaż Y-bomów (na okres zimy) na przystań w dniu 28 października od godziny 10.00. Przy demontażu klubowych Y-bomow możliwość odrobienia godzin społecznych na rzecz Klubu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-20  
     

Wszystkich członków Klubu zapraszamy na "Żeglarskie Dziady". Kolejny raz przygarnie nas i ugości dobrym jedzeniem i atmosferą restauracja Pałac Opatów w Oliwie. Termin: 10 listopada 2017r.(piątek), godzina18.00. Koszt: 55 złotych od osoby.

Prosimy o potwierdzenie obecności  w jak najszybszym terminie - ważne z uwagi na płatności i realizację zamówienia, do kol. Teresy Rutkowskiej-Packiej na adres emeillowy: teresa.55@interia.pl             Jak zawsze dobre humory i gitary mile widziane.

Opłaty będzie można dokonać w niedzielę (22 października w Klubie) lub na miejscu w dniu spotkania do kol. Teresy Rutkowskiej-Packiej.

Zarząd Klubu AKM w Gdańsku


 

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-10-17   Plan postoju jachtów jesień-zima 2017
     

Poniżej znajdują się plany postojowe jachtów:

 1. Beton - plan postoju jesien 2017-1
 2. Trawa piersza połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2017-2
 3. Trawa druga połowa od bosmanki do jeziorka - plan postoju jesien 2017-3
informację dodał: Administrator

2017-10-16   Nadzwyczajne Walne Zebranie AKM
     

Zarząd Klubu zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 30 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w sprawie zmiany statutu. Zgodnie z obowiązujacym statutem NWZ będzie poswięcone jedynie zagadnieniom związanym ze zmianą statutu. Pierwsza propozycja zmian do satutu jest opublikowana w strefie klubowicza. Zarząd klubu prosi o składanie uwag do propozycji na forum dyskusyjnym w sterfie klubowicza. W przypadkach niemożliwości wejścia do strefy klubowicza prosimy o kontakyt z administratorem strony kol. Marcinem Cegielskim.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-16   Wystawianie jachtów
     

W sobotę 21 padziernika rozpoczynamy operacje wystawiania jachtów na sezon zimowy. Operacje dżwigowe rozpoczna sie od jachtów z duzym zanurzeniem wystawianych napłyte betonową. Dźwig przyjeżdża na pzrystan o godz. 07.00. Kolejnośc operacji dźwigowych z pierwszego ustawienia dźwigu:

Favorita, Pantaj, Ebenezer,Mały Ptak, Panta Rei, Duży Ptak, Kokonik.

Kolejność przy następnych ustawieniach dźwigu wg planu ustawienia.

Plan ustawienia jednostek na lądzie jest dostępny u Bosmana przystani. Należy przestrzegać dokładnego ustawienia podstaw zarówno na płycie betonowej jak i na miejscach trawiastych z uwagi na większą niż dotychczas ilość jachtów.

W dniu 21 paźdzeirnika operacje dźwigowe kończymy na jachtach Placek i Teodozja.

Przypominamy o uregulowaniu zaległych opłat portowych, poniewaz przy rażących zaległościach nie gwarantujemy miejsca postojowego na lądzie. Stany kont poszczególnych armatorów dostępne u kol. Teresy Rutkowskiej - Packiej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-16   Zamknięcie sezonu 2017
     

W dniu 15 października na przystani klubowej odbyła sie uroczystość opuszczenia bandery i zamknięcia sezonu nawigacyjnego 2017. Stowarzyszone były z tym regaty zamknięcia sezonu o "Butelkę rumu Komandora Klubu". Wystratowało ogólem 11 jachtów, w tym 6 klubowych. Nagrody zgarnął kol. Krzysztof Paul na jachcie "Duży Ptak" wygrywając "Butelkę rumu" jako najszybszy jacht na mecie i przechodni Puchar AKM jako najszybszy jacht klubowy po przeliczeniu. Uroczystość zamknęło spotkanie towarzyskie przy ognisku i grillu. Zarząd dziękuje uczestnikom regat i przybyłym członkom Klubu, rezydentom i sympatykom Klubu. Szczególne podziękowania za udział w regatach skaładamy zalogom  jachtom spoza naszej przystani: z JK St. Gdańskiej - "Zorba" i "Papaj" oraz z JK Gryf - "Czarodziejka".

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-11   Regaty zamknięcia sezonu
     

Zarząd Klubu inforuje, że w dniu 15 października odbędą sie doroczne regaty zamknięcia sezonu o "Butelkę rumu komandora Klubu". Odprawa sterników odbędzie się na przystani klubowej 15.10.2017 o godz. 10.30. Start do regat na rozlewisku Wisły Śmiałej około  godz. 11.30. Trasa regat będzie podana na odprawie. Klasyfikacja wg formuły KWR. Nagrody:

 • przechodni puchar AKM dla najszybszego jachtu klubowego po przeliczeniu,
 • butelka rumu dla najszybszego jachtu bezwzględnie.

Zakończenie regat i ogłoszenie wyników połączone z uroczystością zamknięcia sezonu i opuszczenia bandery około godziny 15.30 na terenie przystani klubowej. Po uroczystości zamknięcia sezonu spotkanie przy ognisku. Zapraszamy wszystkich członków Klubu, rezydentów i sympatyków.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-04   Wyróżnienia dla członków Klubu
     

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 13 października odbędzie sie doroczne spotkanie żeglarskie organizowane przez Biuro d/s Sportu Urzędu Miasta Gdańsk. Na spotkaniu wręczane będą Medale Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie zasłużonych, w dzialaności klubowej, członkom najstarszych gdańskich Klubów. Z AKM-u nominowani do wyróznienia Medalem zostali:

Leszek Horzela, Kazimierz Koterwa, Adam Kulczycki, Robert Napiórkowski i Tadeusz Stawski.

Nominatów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 października, o godzinie 18.00 w salach recepcyjnych ośrodka Galion COSA AZS w Górkach Zachodnich.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-10-04   Skreślenia z listy członków Klubu
     

Zarząd Klubu w oparciu o paragraf 14 pkt. 3 Statutu Klubu podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu trzech osób. Nazwiska skreślonych członków Klubu podane są w Strefie Klubowicza.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-09-25   Klubowe regaty zamknięcia sezonu
     

Zarząd Klubu informuje, że nastapiła korekta terminu zamkniecia sezonu z 14 października na 15 października z uwagi na to, że część Klubowiczów i Rezydentów będzie brała udział 14 października w zakończeniu regat "6 piw" na terenie Jacht Klubu St. Gdańskiej.

Start do regat 15 października około godz. 11.00, zakończenie sezonu połączone z rozdaniem nagród i opuszczeniem bandery około godz. 15.30. Po opuszczeniu bandery spotkanie pzry grillu i ognisku. Serdecznie zapraszamy Członków Klubu, Rezydentów i sympatyków.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-09-25   Regaty
     

W regatach rozegranych 23 wrzesnia w cyklu "6 piw", organizowanych przez nas wspólnie z Jacht Klubem Stoczni Gdańskiej wystartowalo 8 jachtów. Nasz Klub i przystań reprezentowali:Łukasz Stawski na "Baltic Vector", Robert Napiórkowski na "Goplanie", Tomek Konnak na "Czarodziejce" i Tomasz Dworakowski na "Rastabanie". "Butelki rumu Komandora Klubu" zdobyli z jachtów AKM - Łukasz Stawski, a z jachtów pozostałych najszybszy jacht - Polled 2" pod Jackiem Chabowskim.

Zarząd Klubu dziękuje członkom Klubu i rezydentom, którzy reprezentowali nasz Klub i przystań. Zakończenie regat, wręczenie nagród i spotkanie pzry grillu i ognisku odbyło się na naszym terenie pod batutą kol. kol. Horzeli i Koteckiego.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-09-22   Wystawianie jachtów
     

Zarząd Klubu informuje, że planowane są następujące terminy wystawiania jachtów na sezon zimowy:

21 i 22 października oraz dodatkowo 28 października.

Uprzejmie prosimy członków klubu i rezydentów o poinformowanie bosmana przystani do dnia 30 wrzesnia w przypadku rezygnacji z zimowania jachtu na terenie przystani klubowej. Informacja jest konieczna do opracowania planu postoju jednostek na lądzie.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-09-20   Regaty o "Butelkę Rumu Komandora Klubu"
     

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza do udziału w dorocznych regatach o "Butelkę Rumu Komandora Klubu". Regaty, z uwagi na integrację gdańskiego środowiska żeglarskiego, od tego roku włączone są w cykl regat "Sześciu Piw" odbywających się w każdą wrześniową sobotę. Informacja o regatach od godziny 11.00  w Yacht Klubie Stoczni Gdańskiej u kol. Andrzeja Szrubkowskiego. Start o godzinie 13.00. Zakończenie regat, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (I miejsce - 3 piwa, II miejsce - 2 piwa, III miejsce - 1 piwo, najszybszy jacht po przeliczeniu butelka rumu komandora AKM, najszybszy jacht AKM - butelka rumu komandora AKM) około godzin 16.30 - 17.00 na przystani klubowej AKM.

Zamknięcie połączone spotkaniem przy grillu i ognisku.Wpisowe do regat - 10,00 PLN od jachtu.

Regaty klubowe zamknięcia sezonu AKM o puchar przechodni AKM odbędą się 14 października (podamy odrębny komunikat).

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-08-27   Regaty jesienne
     

Klub w dniu 23 września organizuje regaty jesienne w ramach cyklu "Regat 6 piw". Regaty tego cyklu odbywają się we wrzesniu w każdą kolejną sobotę września. zapraszamy wszystkich członków Klubu i rezydentów do udziału w regatach. Bliższe dane (zgłoszenia, instrukcje regat itp.) podamy w terminie późniejszym.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-08-14   Wyniki regat Dacron 70
     

Podajemy wyniki regat: 

Klasa ORC

Klasa KWR

Klasyfikacja OPEN

Klasyfikacja OPEN70

Klasyfikicja bezwzględna

Zdjęcia z regat w naszej galerii

informację dodał: Administrator

2017-08-04   Zlot "Dacron 70"
     

"Akademicki Klub Morski w Gdansku zaprasza w na trzecią odsłonę zlotu jachtów „Dacron 70", która odbędzie się 12 i 13 sierpnia.

Czytaj więcej ...

informację dodał: Administrator

2017-07-14   Zawiadomienie o regatach
     

12-13 sierpnia 2017

przystań AKM w Gdańsku – Górki Zachodnie

Regaty towarzyszące imprezie Dacron 70 - 2017

12-13.08 Regaty w klasach OPEN 70, ORC, KWR o Błękitną Wstęgę AKM.

czytaj więcej klikając na ZAWIADOMIENIE O REGATACH

informację dodał: Administrator

2017-06-21   Długodystansowe Mistrzostwa Polski ANWIL CUP
     

Piotr Adamowicz wygrywa kolejne regaty - Długodystansowe Mistrzostwa Polski ANWIL CUP w klasie T2. Odbyły się one w dniach 16-18.06.2017 na Zalewie Włocławskim. Gratulujemy!

Tutaj relacja Magazynu Żagle http://zagle.se.pl/regaty/anwil-cup-2017-zeglarski-maraton-na-zalewie-wloclawskim,3_19176.html

informację dodał: Kuba Marjański

2017-06-12   Puchar Mariny Gdańsk
     

W dniach 10-11.06.2017 na wodach Zatoki Gdańskiej odbyły się XI Regaty o Puchar Mariny Gdańskiej. Walka była zacięta, nie tylko z przeciwnikami, ale również ze słabym wiatrem. I miejsce w klasie ORC tradycyjnie Piotr Adamowicz na Neoprofil (GRATULUJEMY!), Tomek Konnak na Czarodziejce IV miejsce, Misio Weselak na Małym Ptaku VI miejsce, Krzysztof Paul na Dużym Ptaku był VIII. Michał "Czołgu" Ruciński, z Jackiem Chabowskim za sterem Polled 2, tym razem X miejsce.

W klasie KWR Robert Napiórkowski na Goplanie VII miejsce, a Tomek Dworakowski na Rastaban VIII miejsce.

Tutaj odnajdziemy relację i pełne wyniki: http://www.sportgdansk.pl/regaty-pod-dyktando-wiatru/

informację dodał: Kuba Marjański

2017-06-05   Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace
     

s/y Busy Lizzy płynie do mety w regatach Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace

Aby śledzić można kliknąć na link: http://doublehanded.gdynia.pl/gdy2017-live

informację dodał: Administrator

2017-05-31   Żeglarski Puchar Trójmiasta
     

W dniach 26-28 maja 2017 odbył się Żeglarski Puchar Trójmiasta, w którym startowali członkowie klubu i rezydenci. Na najwyższym stopniu podium w kategorii ORC Piotr Adamowicz i Neoprofil.
Krzysztof Paul na Dużym Ptaku na 9 miejscu, Tomek Konnak na Czarodziejce 10 miejsce. Wystartował też Michaś Weselak na Małym Ptaku, 16 miejsce. Michał "Czołgu" Ruciński startował w załodze Jacka Chabowskiego na Polled2 - 8 miejsce.
Gratulujemy wszystkim :)
Tu pełne wyniki ORC: http://www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl/MEDIA/bez%20nazwy/1265?size=medium

informację dodał: Kuba Marjański

2017-05-25   UMOWY REZYDENCKIE
     

Szanowni Rezydenci,

uprzejmie przypominam tym z Państwa, którym skończyły się  umowy, o konieczności złożenia wniosku o postój jachtu na kolejny okres postoju ( najdłużej na rok). Do wniosku niezbędne jest załączenie aktualnej polisy oc jachtu.

Wszelkie informacje dotyczące umów można uzyskac u  Teresy Rutkowskiej - Packiej, kontakt emaillowy: teresa.55@interia.pl

Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-05-23   Likwidacja szkód po niedzielnym wypadku
     

Według informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym Kapitanat Portu skierował sprawę do rozpatrzenia przez Izbę Morską. Odrębnie Kaptanat Portu prowadzi dochodzenie w trybie administracyjnym w stosunku do prowadzącego jacht motorowy, który spowodował zafalowanie. Jenostka była przeprowadzana ze stoczni Galeon do portu w Gdańsku. Likwidacja szkód będzie prowadzona w trybie indywidualnych uzgodnień poszczególnych poszkodowanych ze sprawcą wypadku. Klub likwiduje jedynie szkody, które wystąpily na pomostach. Jeżeli są jeszcze jakieś uszkodzenia, które nie zostały zawarte w "Raporcie o wypadku morskim" to należy odpowiednie pismo skierować do Kapitanatu Portu. "Raport" jest dostępny u bosmana przystani. Nazwisko i kontakt do prowadzącego jacht motorowy jest dostępne u bosmana przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-05-14   Otwarcie sezonu na portalu PoZŻ
     

Zdjęcia i film z otwarcia sezonu można juz oglądać na portalu www.zeglarski.info

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-05-14   Po otwarciu sezonu
     

W imieniu Zarządu Klubu składam podziękowania Koleżankom i Kolegom, którzy w znaczący sposób przyczynili sie do organizacji otwarcia sezonu. Należą do nich: Teresa Rutkowska-Packa, Leszek Horzela, Wiesław Jasiński, Adam Kulczycki, Jakub Marjański oraz armator "Jasnej Ciasnej" ks. Krzysztof Masiulanis. Podziękowania składam wszystkim członkom Klubu, którzy ze zrozumieniem przyjeli ograniczenia dotyczące parkowania samochodów wdniu otwarcia sezonu. Odrębne serdeczne podziękowania dla państwa Marjańskich za ufundowanie postumentu i tablicy pamiątkowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-05-12   Informacja o mozliwosciach parkowania samochodów
     

Zarząd Klubu informuje, że 13 maja 2017 przy braku miejsc parkingowych na terenie przystani AKM lub ulicy Stogi można skorzystać z parkingu COSA AZS (hotel Galion) - ok. 150 m. w kierunku NCŻ.

Wjazd  na pobrany przy wjeździe bilet

Przed wyjazdem prosimy o skasowanie biletu w recepcji hotelu

Recepcja otwiera bramke wyjazdową

Opłata za parkowanie 2,00 PLN / godz.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-05-10   Otwarcie sezonu 2017
     

Z uwagi na to, że jest to Pomorskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2017, połączone z obchodami 85-lecia Klubu, spodziewana jest obecność wielu zaproszonych gości (posłów, samorządowców, przedstawicieli administarcji państwowej, komandorów klubów, mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz zaproszonych żeglarzy z innych klubów). Spodziewana jest obecnośc około 150 osób, nie licząc członków Klubu, seniorów, rezydentów i uczestników regat.

W tej sytuacji Zarząd Klubu uprzejmie prosi członków Klubu i rezydentów, żeby 13 maja, w sobotę rano,  przeparkowali samochody stojące na terenie klubu na ulicę Stogi, zwalniając miejsce dla zaproszonych gości.

Na teren przystani będą wjeżdżać jedynie samochody gości z personalnymi zaproszeniami. Z uwagi na charakter uroczystości i 85 - letnią tradycję Klubu bardzo prosimy o zrozumienie i zastosowanie sie do tych wskazówek. Bosman będzie Państwu przypominał o knieczniości przeparkowania samochodów. Możliwe jest również parkowanie na terenie COSA AZS.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-05-08   Otwarcie sezonu 2017
     

Zarząd Klubu zaprasza członków Klubu, rezydentów, sympatyków i seniorów na uroczyste otwarcie sezonu z okazji 85-lecia powstania Klubu. Będzie to również otwarcie sezonu w Pomorskim Związku Żeglarskim, który jest wspólorganizatorem uroczystości. Otwarcie rozpocznie sie o godzinie 16.00 w sobote 13 maja 2017 roku. Oprócz oficjalnych wystąpień odsłonieta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona żeglarzom AKM, którzy zginęli na morzu. Po odsłonięciu zostanie odprawiona modlitwa w dialogu trzech Wiekich Religii i idei ekumenizmu. Przed południem otwarcie poprzedzą otwarte regaty otwarcia sezonu. Zawiadomienie o regatach na stronie www.zeglarski.info w zakladce o otwarciu sezonu i tutaj. Wręczenie nagród po ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Po podniesieniu bandery zapraszamy na piknik przy grillu. Regulacje dotyczące parkowaniu samochodów na terenie klubu podamy w środę 10 maja.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-04-28   Gdańskie Otwarcie Sezonu na Motławie
     

Zarząd Klubu zaprasza członków Klubu i rezydentów do wzięcia udziału w Gdańskim Otwarciu Sezonu na Motławie w dniu 6 maja 2017. W programie:

14.30 -15.15 Parada jachtów na Motławie,

w godzinach od 15.30 - 15.45 otwarcie sezonu z podniesieniem bandery,

od 16.00 koncerty zespołów szantowych.

Zapraszamy do udziału w paradzie jachtów. Organizatorzy sugerują żeby jachty poszczególnych Klubów płynąc stanowiły wyodrębnione flotylle oznaczone proporczykami. W ten sposób możemy dodatkowo zaakcentować nasze 85-lecie Klubu. Ze strony Zarządu koordynuje imprezę kol. Leszek Horzela. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia swoje udziału w otwarciu do koordynatora.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-04-26   Zbiórka śmieci
     

Zarząd Klubu informuje, że w dniach od 28 kwietnia do 5 maja na terenie przystani ustawiony będzie kontener na wielko-gabarytowe śmieci. Prosimy armatorów o usunięcie wszystkich zbędnych śmieci zalegających na przystani (stare pokrowce, beczki, niepotrzebne części podstaw, części metalowe lub drewniane, zbędne urządzenia itp.). W przypadku nie zgłoszenia się armatorów zalegające na przystani zbędne elementy lub śmieci (pokrowce, części podstaw, stare elelmenty wyposażenia jachtów itp.) zostaną zakwalifikowane do usunięcia przez bosmana Klubu. Jednocześnie prosimy członków Klubu i rezydentów o posprzątanie zimowych miejsc stacjonowania jachtów.  

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-04-19   płatności a wodowanie
     

Uprzejmie informujemy członków i rezydentów Klubu, iż jachty, których armatorzy posiadają zadłużenia (składki człnkowskie, opłaty za postój jachtu, godziny do odpracowania), nie będą wodowane do czasu uregulowania płatności.

 Zainteresowanych wysokością zadłużeń, czy też chcących uzysyskac dodatkowych informacji kolejny raz odsyłamy do księgowej AKM, adres emaillowy: e.p@interia.pl

Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-04-16   Walne Zebranie Sprawozdawcze
     

Zarząd Klubu przypomina, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok odbędzie się 20 kwietnia w sali Narodowego Centrum Żeglarstwa w I terminie o godz. 17.30. Przy braku kworum w II terminie o godz. 18.00.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-04-15   Życzenia wielkanocne
     

 

Wielkanoc, Wielkanoc,

Wielka radość w sercu, gdy stąpasz po świecie -

kwitnącym kobiercu.

Na stole pisanki pięknie malowane

Wśród zieleni trawy cukrowy baranek

Bazie w wazoniku, ciasta i wędliny

WIELKANOC – i wielkie spotkanie rodziny”.

                                           M. Konopnicka

 

Wszystkim Członkom, Rezydentom i Sympatykom Klubu życzymy spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech wiosenne słońce budzące do życia przyrodę przyniesie nam wszystkim ciepło  i obudzi wzajemną życzliwość, dając tym samym siłę do podejmowania kolejnych zadań przed jakimi stawia nas codzienne życie.

Zarząd

Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-04-06   Montaż Y-bomów
     

Zapraszamy armatorów do montażu Y-bomów w dniu 09 kwietnia 2017 od godziny 10.00.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-03-29   Otwarcie sezonu 2017
     

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 13 maja 2017 o godz. 16.00 odbędzie się na terenie przystani klubowej Pomorskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2017 organizowane przez Pomorski Związek Żeglarski i AKM. Otwarcie zainauguruje obchody 85-lecia powstania Klubu i połączone będzie z odsłonięciem tablicy pamiątkowej "Tym co na morzu" poświęconej naszym kolegom, którzy nie wrócili z morza. W godzinach przedpołudniowych tradycyjne regaty klubowe otwarcia sezonu 2017.

Zarząd uprzejmie prosi członków Klubu i rezydentów o zgłaszanie się do pomocy w organizacji imprezy i regat.

Szczególowy program otwarcia sezonu podamy po zakończeniu ustaleń z PoZŻ.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-03-29   Służba bosmańska
     

Zarząd Klubu informuje, że z dniem 01 kwietnia 2017 obowiązki bosmana przystani obejmuje kol. Janusz Kotecki. Zwracamy się jednocześnie do członków i rezydentów Klubu o poszukiwanie bosmana na okres od 1 lipca do 31 lipca (w tym czasie kol. Kotecki będzie nieobecny).

Z dniem 01 kwietnia ustawione zostaną na terenie przystani klubowej pojemniki na śmieci. Od tego roku śmieci będa segregowane. Nie wywiązywanie się z obowiązku segregowania śmieci skutkować będzie 3-krotnym zwiekszeniem opłaty za odbiór śmieci. Prosimy uzytkowników przystani o dostosowanie sie do tych wymagań. Prosimy również aby wielkogabarytowe śmieci lub zajmujące duże objętości (butelki plastikowe) nie składować w pojemnikach Klubowych.

Przed wodowaniem jachtów zamówiony zostanie jednorazowo kontener na odpady wielkogabarytowe (stare pokrowce, resztki podstaw itp.). Prosimy o zdanie niepotrzebnych odpadów do kontenera.

Przypominamy również o obowiązku sprzątania terenu  na miejscach postoju. jachtu po jego zwodowaniu.

Z uwagi na rosnące koszty eksploatacji przystani w rażących przypadkach nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tym komunikacie Zarząd będzie zmuszony wyciągać konsekwencje finansowe.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-03-20   Faktury za postój jachtu
     

Wszystkich , którzy są zainteresowani wystawieniem faktur za postój jachtu odsyłamy do księgowej AKM, kontakt emailowy: e.p@interia.pl

Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-03-18   Walne Zebranie
     

zarząd Klubu informuje członków Klubu, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017. I termin zebrania godz. 17.30. Miejsce zebrania zostanie podane w póxniejszym terminie.

Materiały dotyczące Walnego Zebrania zamieszczane będą sukcesywnie od 27 marca w Strefie Klubowicza

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-03-18   Komunikaty
     

Zarząd Klubu informuje członków i rezydentów o następujących decyzjach organizacyjnych i porządkowych:

 1. bosman przystani kol. J. Kotecki rozpoczyna pracę od 01 kwietnia 2017, niezależnie od tej daty bosman będzie dostepny na przystani w dniach 25 i 26 marca
 2. wodowanie jednostek odbędzie się w dniach 22 i 23 kwietnia (początek wodowania od jednostek stacjonujacych na terenach zielonych)
 3. od 01 kwietnia dostępne będą na terenie przystani śmietniki. W tym roku w celu obniżenia kosztów wprowadzamy segregowanie śmieci. Uprzejmie prosimy o dostodowanie się do tego systemu - zmieszanie śmieci spowoduje konsekwencje finansowe
 4. prosimy członków Klubu o zgłaszanie się do bosmana w celu odpracowania godzin społecznych na rzecz przystani
informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-03-16   Informacja o planowanym zamknięciu śluzy w Przegalinie (zmiana terminu)
     

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w związku z realizacją Projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II”, w tym planowaną przebudową i remontem urządzeń hydrotechnicznych węzła wodnego w Przegalinie,

w okresie od 02 października 2017 r. do 31 maja 2018 r., śluza będzie nieczynna.

Więcej pod podanym linkiem: http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/cms/fck/uploaded/UW/Informacja%20Przegalina.pdf.

 

informację dodał: Administrator

2017-02-28   Sprzątanie przystani
     

Zarząd Klubu zaprasza na wiosenne sprzątanie przystani po wysokich wodach. Spotykamy się w sobotę 4 marca o godz. 10.00 i w niedzielę 5 marca o godz. 11.00.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-02-28   Dyplomy 50-lecia kapitaństwa
     

Na Konwencie Komadorów Klubów PoZŻ wręczono dyplomy 50-lecia kapitaństwa. Z naszego Klubu dyplomy otrzymali:kpt. Krystyna Chojnowska - Liskiewic oraz seniorzy klubu: kpt. Tadeusz Stachowicz i kpt. Ryszard Grablis. Dyplomy wręczali: kol. kol.  Maciej Leśny wiceprezes PZŻ d/s morskich, Tomasz Hamera wiceprezes PZŻ d/s sportu i Bogusław Witkowski prezes PoZŻ w obecności członków Kapituły Kapitanów kol. kol. Krzysztofa Jaworskiego i Jacka Jettmara (obaj związani z naszym Klubem)

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-02-14   Regulowanie płatności
     

Wszystkim członkom Klubu uprzejmie przypominamy o konieczności regulowania opłat za postój jachtu, składki członkowskie i roczne godziny do odpracowania ( o ile te ostatnie nie zostały odpracowane). Zainteresowanych stanem sald odsyłamy do księgowej AKM, adres emailowy: e.p@interia.pl  Członków Klubu, którzy posiadają zadłużenia prosimy o ich uregulowanie w terminie 2 tygodni, czyli do końca lutego 2017r.

Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-01-30   Pogrzeb Jurka Janikowskiego
     

Pogrzeb Jurka Janikowskiego odbędzie sie w piątek 3 lutego na cmentarzu w Redzie - Rekowie. Msza o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem NMP w Redzie - Rekowie ul. Koscielna 18. Po mszy pogrzeb na cmentarzu parafii.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-01-30   Odszedł na wieczna wachtę
     

Na wieczną wachtę odszedł nasz długoletni Kolega Klubowy kpt. Jurek Janikowski. Od roku 1954 byl związany z działalnością naszego Klubu. Prowadziłł wiele rejsów klubowych. Startował na Szkwale w regatach morskich. Był organizatorem i komendantem pierwszego klubowego obozu szkoleniowego w Pleniewie w 1958 roku.  Założył młodzieżową szkólkę żeglarską przy helskiej "Kodze". Kilka dni temu brał udział w naszym noworocznym spotkaniu - pozostanie na zawsze w naszych wspomnieniach. Informacje o pogrzebie podamy jutro na naszej stronie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2017-01-07   Spotkanie opłatkowo-noworoczne
     

Zarząd Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich członków Klubu na spotkanie opłatkowo-noworoczne:  

Miejsce: Restauracja Pałac Opatów w Oliwie.

Termin: 20 stycznia 2017r.(piątek), godzina 18.00. Koszt od 1 osoby: 45,00zł. 

Jak zawsze czeka na nas pyszne jedzenie i mili gospodarze.....Dobre humory, gitary i co tam jeszcze kto chce proszę zabrać ze sobą ( z napojów w cenie : kawa, herbata, soki , woda....).  Proszę o potwierdzenie obecności  do kol. Teresy Rutkowskiej- Packiej na adres emailowy: teresa.55@interia.pl   Płatność na miejscu.  Do miłego zobaczenia.

                                                                                                                                     Zarząd AKM

informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2017-01-06   Wielka przygoda dobiega końca
     

Jeszcze niedawno pamiętamy jak setkowicze gościli na naszej przystani. Rozpoczynali pierwsze testy swoich łódek i samosterów na Zatoce. Teraz już większość uczestników dotarła do mety ostatniego etapu regat. Gratulujemy wszystkim żeglarzom, którzy już są w porcie i życzymy szczęśliwego ukończenia regat tym co jeszcze płyną. Szczególnie gratulujemy koledze Piotrowi Czarneckiemu osiągnięcia swojego życiowego celu jakim był udział w atlantyckich regatach.

Więcej informacji na stronie organizatora i konstruktora Janusza Maderskiego: http://www.maderski.pl/setk--przez-atlantyk-2016.html 

informację dodał: Administrator

2017-01-05   Wysoka woda
     

Przejdź do galerii Wysoka woda 2017-01-05.

informację dodał: Administrator

2017-01-01   Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”
     

Nagrodą specjalną Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynową Różą Wiatrów” uhonorowano Akademicki Klub Morski w Gdańsku obchodzący w 2016 roku 85-lecie działalności. Wielki wkład AKM-u w rozwój polskiego żeglarstwa morskiego, szereg wielkich rejsów polskiej bandery sportowej. W barwach AKM-u pływała cała plejada znakomitości polskich żagli, żeglarzy regatowych, kapitanów i organizatorów słynnych wypraw, instruktorów, trenerów i popularyzatorów żeglarstwa.

Informacja pochodzi z http://www.zeglarski.info

informację dodał: Administrator
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl