AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
222097 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Zlot jachtów "Dacron 70"
     

Regaty towarzyszące imprezie Dacron 70 - 2020 o Błękitną Wstęgę AKM

19 – 20 września 2020

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH DACRON 70

1 PRZEPISY

1.1 W regatach obowiązywać będą:

 - Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing 2017-2020;

- World Sailing Offshore Special Regulation Appendix B

 

2 REKLAMOWANIE

Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

 

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

3.1 W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht żaglowy, zdolny do żeglugi na akwenie niniejszych regat,

3.2.1 Zgłoszenia wstępne należy przesyłać drogą mailową na adres zlotdacron70@gmail.com, podając nazwę jachtu, jego długość i planowaną ilość załogi.

3.2.2 Zgłoszenia do regat o Błękitną Wstęgę AKM jachtów wszystkich klas przyjmowane będą w biurze regat (bosman AKM )do piątku 18.09.2020 do g.1600 niezbędne dane: nazwa, typ i długość jachtu, numer na żaglu, posiadane świadectwo pomiarowe dowolnej formuły wyrównawczej, imię i nazwisko kapitana, liczba załogi. Obowiązuje przedłożenie kopii polisy OC jachtu w regatach.

3.3 Regaty są klasyfikowane w Pucharze Zatoki Gdańskiej.

 

4 KLASYFIKACJA

4.1 Jachty wybudowane lub skonstruowane w latach 70tych XX w. zostaną sklasyfikowane w klasie OPEN70. W przypadkach spornych należy przedłożyć dokument potwierdzający historię jednostki.

4.2 Jachty posiadające aktualne świadectwa pomiarowe, będą klasyfikowane z zastosowaniem formuł KWR i ORC pod warunkiem przyjęcia zgłoszeń min. 3 jachtów w danej klasie. W przypadku niespełnienia warunku minimalnej ilości w klasie KWR i/lub ORC, jachty tej klasy oraz jachty nieposiadające świadectwa pomiarowego KWR i/lub ORC klasyfikowane będą w klasie OPEN.

4.3 Jachty nie spełniające warunków pkt.4.1 i 4.2 nie będą klasyfikowane.

4.4 W przypadku zgłoszenia pięciu jachtów tego samego typu, prowadzona będzie klasyfikacja danej klasy jachtów.

5 OPŁATY

5.1 Wymagane są następujące opłaty wpisowe:

Jacht uczestniczący w regatach 100 zł. Dodatkowo od każdego członka załogi opłata wpisowa 20 zł. Z opłat zwolnieni są członkowie AKM Gdańsk z rodzinami, rezydenci AKM Gdańsk oraz dzieci do 10 roku życia.

    1. Opłaty wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy nr

 

02 1160 2202 0000 0000 5054 6013

 

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja:

 piątek, 18.09.2020 godz. od 1800 do 2000 w porcie regat

6.2 Inspekcje jachtów

W piątek, 18.09.2020 od godziny 1800 w porcie regat jachty mogą być poddane inspekcji w zakresie zgodności trymu regatowego z danymi świadectwa pomiarowego oraz w zakresie wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi.

6.3 Odprawa sterników - sobota, 19.09.2020 o godzinie 0900

Ponowna odprawa sterników zostanie przeprowadzona w niedzielę, 20.09.2020 godz.0900

6.4 Terminy wyścigów

Wyścigi będą przeprowadzone na planowanych trasach:

sobota, 18.09.2020, start g.1300 - jeden długi wyścig na akwenie Zatoki Gdańskiej, zaliczany jednocześnie do klasyfikacji Pucharu 6 Piw 2020

niedziela, 20.09.2020 - dwa krótkie wyścigi na akwenach Wisły Śmiałej i Wisły Martwej.

Jachty wszystkich klas startować będą jednocześnie, o ile nie zadecyduje inaczej komisja regatowa.

6.5 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu w dniu 20.09.2020 o godz. 0955.

6.6 W niedzielę 20.09.2020, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz. 1255.

 

7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w porcie regat w piątek, 18.09.2020 od godz. 1800.

8 MIEJSCOWOŚĆ

8.1 Portem regat jest przystań Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku

8.2 Załączniki nr 1 i nr 2 pokazują usytuowanie akwenów regatowych i planowanych tras.

 

9 TRASY

Planowane trasy wyścigów:

9.1 sobota 19.09.2020

- linia startu na akwenie Wisły Śmiałej, na wysokości Jachtklubu St.Gd.

- trasa zależna od aktualnej siły i kierunku wiatru

- linia mety na akwenie Wisły Śmiałej

9.2 niedziela 20.09.2020

- linia startu i mety na akwenie Wisły Śmiałej

- trasa na akwenie Wisły Śmiałej i Martwej Wisły

9.3 Ostateczny kształt tras podany zostanie podczas odprawy poprzedzającej start do wyścigów w danym dniu.

10 SYSTEM KAR

Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).

 

11 PUNKTACJA

11.1 Obowiązuje system punktacji Low Point Scoring.

11.2 Punktacja wyścigu długiego w sobotę 10 sierpnia 2019 zostanie obliczona z zastosowaniem współczynnika korygującego = 1,5.

11.3 Wyniki żadnego wyścigu nie zostaną odrzucone. Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wszystkie rozegrane wyścigi.

 

12 ŁODZIE POMOCNICZE

Łodzie pomocnicze i towarzyszące muszą uzyskać zgodę Organizatora regat i być oznakowane.

 

13 KOMUNIKACJA RADIOWA

Dla komunikacji radiowej regat obowiązywać będzie kanał 72 VHF. Wymagany jest ciągły nasłuch na kanale VHF regat.

 

14 NAGRODY

Zostaną przyznane nagrody dla zwycięzców w klasach. Po zsumowaniu rzeczywistych czasów przebycia wszystkich wyścigów, bezwzględnie najszybszy jacht otrzyma nagrodę przechodnią -Błękitną Wstęgę AKM.

 

15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 

16 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

17 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat lub im równoważny.

 

18 DODATKOWE INFORMACJE

Jachty uczestniczące w regatach nie ponoszą kosztów cumowania na przystani AKM.

 

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Wiesław Jasiński 501135279

Jest to otwarta impreza żeglarska przede wszystkim dla załóg jachtów dumnych za swoich jednostek. Pierwsza edycja tego święta była zlotem jachtów dwóch sprawdzonych konstrukcji, polskiego Nefryta i szwedzkiej Albin Vegi.

Pod naporem pytań sugestii, próśb i gróźb postanowiliśmy otworzyć się dla wszystkich. „Dacron 70 - 2016” był zlotem dla wszystkich jachtów produkowanych w latach 70tych ubiegłego stulecia. Przybyła do nas flota Nefrytów i Albin Veg. Odwiedziło nas kilka znanych osobistości ze świata żeglarskiego.

Zapewniamy o kontynuacji naszej wspaniałej, klubowej atmosfery rodzinnej z której będzie można korzystać do woli w czasie naszego święta.

Zapraszamy każdą załogę która ma chęć pochwalić się swoim jachtem, wziąć udział w regatach, podzielić się ich historią. Morskie opowieści przy szantach i ognisku.

Najnowsze informarcje na temat zlotu w naszych aktualnościach.
Tak było na poprzednich zlotach
2019
Wyniki regat
Dacron’70 (10-11.08.2019)
2018
Relacja z imprezy.
Wyniki regat
Zdjęcia z imprezy
2017
Relacja z imprezy.
Dacron 70 część druga
Dacron 70 część pierwsza
2016
Dacron’70 2016 dzień trzeci
Dacron’70 2016 od wewnątrz i z góry
Dacron'70 2016 dzień drugi
Dacron'70 2016 dzień pierwszy
2015
I Zlot Dacron '70 z portalu Żeglarski.info
I Zlot Dacron '70
Jeśli jesteś właścicielem, sympatykiem doświadczonych jachtów z duszą, lub chcesz poznać żeglarstwo z innej strony - Serdecznie Zapraszamy.
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl